ZW-WGA

Door de modernisering van de wetgeving omtrent ziekteverzuim, is er voor de uitzendbranche de afgelopen jaren veel veranderd. Wij hebben dienstverlening ontwikkeld om de financiële risico’s te verzekeren en uitvoering te geven aan taken die de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau zijn geworden.

De wetgever heeft de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden naar werkgevers verschoven wat betreft de verzuimbegeleiding. De premies voor het ziektewet- en WGA risico zijn in grotere mate individueel bepaald. Deze premie is daardoor indirect een vertaling geworden van het verzuimbeleid dat uw organisatie voert.

Daarnaast is het mogelijk om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. Over het algemeen heeft een uitzendondernemer van buitenlandse uitzendkrachten een lager verzuim dan de vergelijkbare uitzendondernemers die werken met Nederlandse uitzendkrachten. Het kan daarom gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en WGA. In dat geval betaalt uw organisatie geen premies meer aan de Belastingdienst, maar wordt u ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetgeving.

Samenwerking met gespecialiseerde verzekeraars en marktleiders op het gebied van verzuimbegeleiding, hebben geleid tot de specifieke verzekeringsproducten en dienstverlening voor uitzendbureaus. De financiële risico’s kunnen verzekerd worden en de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de verzuimbegeleiding kan worden ondergebracht bij een gespecialiseerde partij. Graag adviseren wij u over de keuzes die gemaakt worden in verzuimbegeleiding en welke financiële risico’s u daarbij wilt lopen.

Wanneer u ervoor kiest aan te sluiten bij Stichting VBW dan heeft u in ieder geval één zekerheid: er denkt een gerenommeerde partij met u mee. Wij bieden:

√   Lagere en duidelijke kosten voor het uitzendbureau
√   Geen financieel risico door de verzekeringsoplossing
√   Meer invloed en verantwoordelijkheid op het ziektverzuim bij uw organisatie
√   Snelle afhandeling van ziekmeldingen
√   Hogere tevredenheid van de uitzendkracht door snellere betaling van het ziekengeld
√   Oplossingen speciaal gericht op de uitzendbranche
√   Een actieve verzuimbegeleiding en daardoor een snellere beschikbaarheid over de uitzendkrachten
√   Altijd de zekerheid dat de medewerker ‘bij ziek uit dienst’ aansluitend een zorgverzekering kan behouden.