Zorg

Iedereen die in Nederland woont en werkt is verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Ook arbeidsmigranten die (tijdelijk) in Nederland wonen en werken dienen een basiszorgverzekering af te sluiten. Zowel de ABU-CAO als de NBBU-CAO schrijven bovendien voor dat een uitzendonderneming een uitzendkracht een aanbod dient te doen voor een zorgverzekering. De Stichting VBW heeft in het kader van deze regelgeving een zorgverzekeringsproduct ontwikkeld dat aansluit bij de behoefte van uitzendorganisaties én uitzendkrachten.

De Stichting bundelt de inkoopkracht van individuele uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot een zorgverzekering met een scherpe premie en gunstige voorwaarden. Er wordt een basiszorgverzekering aangeboden van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, waarbij uitzendkrachten per dag kunnen worden aan- en afgemeld. De (digitale) administratieve processen sluiten bovendien goed aan bij de administratieve processen van uitzendbureaus.

Het is tevens mogelijk het eigen risico van de basiszorgverzekering af te dekken. De afrekening van het eigen risico wordt achteraf vastgesteld, vaak pas in het voorjaar van het volgende verzekeringsjaar. Dit zou kunnen leiden tot een grote claim voor uw uitzendkracht indien zij zorg hebben geconsumeerd. Ook zou er een incassoprobleem kunnen ontstaan, indien de uitzendkracht al teruggekeerd is naar het land van herkomst. Voor een maandelijkse bijdrage, kan het eigen risico van de basiszorgverzekering worden afgedekt.

Om deze zorgverzekeringen voor uitzendkrachten mogelijk te maken, sluiten wij collectieve contracten met uitzendbureaus. Uitzendorganisaties voldoen op deze wijze aan hun cao-verplichting en zijn er ‘verzekerd’ van dat hun uitzendkrachten goed en tegen een scherpe premie verzekerd zijn voor de basiszorg. De Stichting kent sinds 2010 een sterke groei in aangesloten uitzendorganisaties. Er is geen enkel platform dat zoveel uitzendorganisaties en daaraan verbonden uitzendkrachten vertegenwoordigt voor de zorgverzekering. Dit komt onder andere door:

√   Meer voordeel door groter volume
√   Uitstekende administratieve en digitale processen
√   Professionele begeleiding
√   Afdekken eigen risico zorgverzekering
√   Geen winstoogmerk
√   Premie zorgverzekering op dagbasis