Pracownika

Zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników w Holandii wciąż rośnie. Wzrasta również liczba zapytań o ubezpieczenia dla tej grupy migrantów sezonowych i migrantów wykwalifikowanych. Dotyczą one np. luk w ubezpieczeniach zdrowotnych, ich nakładania się oraz kontrolowania ich kosztów.

Migranci sezonowi i migranci wykwalifikowani są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego od chwili rozpoczęcia pracy na terenie Holandii i zostania płatnikami podatku dochodowego. Ponadto układ zbiorowy pracy CAO dla pracowników tymczasowych (zarówno ABU, jak i NBBU) stanowi, że organizacje pracy tymczasowej są zobowiązane do zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego migrantom sezonowym.

Doświadczenie na rynku i wizja przyszłości doprowadziły do tego, że w przeszłości Van der Voort Groep podjęło inicjatywę utworzenia Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (Stichting VBW – Fundacja Ubezpieczeń Pracowników Zagranicznych).

Migrantom sezonowym, migrantom wykwalifikowanym, agencjom pracy tymczasowej i pracodawcom oferujemy możliwość zawarcia – w imieniu migrantów sezonowych i zagranicznych pracowników tymczasowych – podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Są to ubezpieczenia grupowe. Wspólnie z towarzystwem Zorg en Zekerheid przygotowaliśmy specjalny pakiet idealnie dopasowany do potrzeb pracownika i pracodawcy. Dzięki konkurencyjnym składkom i profesjonalnej obsłudze pozwoli on wszystkim zainteresowanym stronom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, a Państwu, jako migrantom sezonowym, da możliwość dopełnienia obowiązku zawarcia podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego: najlepsze możliwe rozwiązanie!

Fundacja VBW współpracuje z organizacją wykonawczą Van de Voort Groep ze Schagen. Van der Voort Groep ze Schagen już od lat dziewięćdziesiątych stanowi platformę wiedzy w zakresie rozwiązań ubezpieczeniowych dla migrantów sezonowych i migrantów wykwalifikowanych. Van der Voort Groep zawarło również z holenderskim Urzędem Skarbowym porozumienie dotyczące zasad przyznawania dodatku na opiekę zdrowotną: Państwo jako migranci sezonowi nie muszą się już tym przejmować.

Udział w ubezpieczeniu zbiorowym odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem pracodawcy. Radzimy zatem skontaktować się ze swoim pracodawcą w celu zapoznania się z dotyczącymi Państwa zasadami.

Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z info@stichtingvbw.nl.