Werknemer

De behoefte aan buitenlandse werknemers groeit nog steeds in Nederland.  Wat ook groeit is het aantal vragen over verzekeringen betreffende deze groep van flexmigranten en kennismigranten. Bijvoorbeeld over hiaten en overlappingen van zorgverzekeringen en over het in de hand houden van kosten.

Flexmigranten en kennismigranten hebben een zorgverzekeringsplicht op het moment dat zij werkzaam zijn in Nederland en loonbelastingplichtig zijn. Daarnaast stelt de CAO voor uitzendkrachten (zowel de ABU als de NBBU) dat de uitzendorganisaties verplicht zijn een zorgverzekering aan te bieden aan de flexmigrant.

Ervaring in de markt en toekomstvisie hebben er toe geleid dat de Van der Voort Groep in het verleden het initiatief heeft genomen voor Stichting Verzekering Buitenlandse Werknemers (Stichting VBW).

Wij bieden flexmigranten, kennismigranten, uitzendbureaus en werkgevers de mogelijkheid om – namens de seizoenmigranten en buitenlandse flexwerkers – de basis zorgverzekering te verzekeren in Nederland. Dit gebeurt op collectieve basis. Samen met Zorg en Zekerheid hebben wij een pakket op maat ontwikkeld (ZEM), welke perfect aansluit bij de wensen van de werknemer en de werkgever. Met een scherpe premie gecombineerd met een uitstekende service, scheelt het alle betrokken partijen zowel tijd als kosten en heeft u als flexmigrant tegelijkertijd voldaan aan uw verplichting om een basis zorgverzekering af te sluiten: voor u altijd de beste oplossing!

De Stichting VBW werkt samen met de voor de Stichting VBW uitvoerende organisatie de Van de Voort Groep uit Schagen. De Van der Voort Groep uit Schagen is al vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw hét kennisplatform als het gaat om verzekeringsoplossingen voor kennismigranten en flexmigranten. De Van der Voort Groep neemt ook deel in het convenant met de Nederlandse Belastingdienst voor het regelen van de zorgtoeslag: voor u als flexmigrant een veilige gedachte.

Deelname aan de zorgcollectieven loopt doorgaans via de werkgever. Wij verwijzen u dan ook in deze door naar uw werkgever voor de voor u geldende regeling.

Voor meer informatie kunt u contact leggen met info@stichtingvbw.nl.